2017 оны сэдэв даалгавар

2017 оны элсэлтийн ерөнхий шалгалтын математик, монгол хэл, нийгмийн ухаан, англи хэл, орос хэл, газар зүй, физик, биологи, хими, монгол улсын түүх, монгол хэл-бичиг хичээлүүдийн сэдвүүд, түхүүрүүд ...


Хариултын хуудас

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын хариултын хуудас татаж авах ...


2016 оны сэдэв даалгавар

2016 оны элсэлтийн ерөнхий шалгалтын математик, монгол хэл, нийгмийн ухаан, англи хэл, орос хэл, газар зүй, физик, биологи, хими, монгол улсын түүх, монгол хэл-бичиг хичээлүүдийн сэдвүүд, түхүүрүүд ...


Сонсох даалгавар

2017 оны ЭЕШ-ын журамд заасны дагуу Монгол хэл, Англи хэл, Орос хэлний хичээлүүдийн шалгалтын агуулгад сонсоод ойлгох чадвар сорьсон даалгавар нэмэгдэж орно. Үүнтэй холбоотойгоор шалгалтын бүх байруудад сонсгох төхөөрөмж суурилуулан туршиж үзсэн болно. Сонсгох төхөөрөмжийн ажиллагаа нь шалгуулагчдын сурлагын амжилтад сөргөөр нөлөөлөхөөргүй байна гэж мэргэжилтнүүд үзжээ. Та бүхэн дараах холбоосыг ашиглан сонсоод ойлгох чадвар шалгасан жишиг даалгавраар өөрсдийн чадварыг сориорой. 


Санамж

  • Бүртгэгдсэн эсэхээ шалгах
  • Та шалгалтанд орохын өмнө хэдийд ч бүртгэлийн хуудсаа хэвлэн авч болох бөгөөд заавал баталгаажуулсан байх ёстойг анхаарна уу.
  • Бүртгэл хаагдахаас өмнө зургаа оруулаарай.
  • Шалгуулагчийн булан-р нэвтрэн орж ЭЕШ-н хичээлээ сонгоорой.
SSL Certificate
SSL Certificate