2017 оны элсэлтийн ерөнхий шалгалтын сэдэв даалгавар

Хичээл Хувилбарууд
Математик A, B, C, D
Монгол хэл A, B, C, D
Нийгмийн ухаан A, B, C, D
Англи хэл A, B, C, D
Орос хэл A, B, C, D
Газарзүй A, B, C, D
Физик A, B, C, D
Биологи A, B, C, D
Хими A, B, C, D
Монгол улсын түүх A, B, C, D
Монгол хэл-бичиг A, B, C, D
Түлхүүрүүд
« Бусад

Санамж

  • Бүртгэгдсэн эсэхээ шалгах
  • Та шалгалтанд орохын өмнө хэдийд ч бүртгэлийн хуудсаа хэвлэн авч болох бөгөөд заавал баталгаажуулсан байх ёстойг анхаарна уу.
  • Бүртгэл хаагдахаас өмнө зургаа оруулаарай.
  • Шалгуулагчийн булан-р нэвтрэн орж ЭЕШ-н хичээлээ сонгоорой.
SSL Certificate
SSL Certificate